English | Magyar

Ökoturizmus

Egy kis elmélet, arról, hogy miért szeretjük az ökoturistákat:

Az ökoturizmus három okból is a legalkalmasabb eszköz a természet iránti nagyobb megértés kommunikációjához.

Először is a látogató már feltételezhetően eleve elkötelezett híve a természetnek és ezért sokkal nyitottabb a meglátogatott terület értékei iránt. Az érdeklődés megléte, a nyitottság lehetővé teszi azt, hogy a természeti-kulturális információ áramlása nem erőltetett. Az erőltetett információáramlás gyakran a célokkal ellentétes hatásokat eredményez oktatási, tudatformáló projektek során.

(Fotó: ifj. Oláh János – Sakertour)

Másodsorban az ökoturizmus nagyszerűen alkalmas olyan absztrakt természetvédelmi fogalmak, mint a biodiverzitás hanyatlása, élőhely fregmentáció, fenntarthatóság stb. érthető, kézzelfogható közvetítésére. Ezek a nagyfontosságú, de nagymértékben elméleti síkon mozgó témák, illetve gyakran klisévé silányult szólamok, jelszavak mélységet, valós tartalmat kapnak konkrét példákon, személyes tapasztalton keresztül.

(Fotó: Szilágyi Attila)

S végül, ha az ökoturizmus megfelelően van menedzselve, képes megmutatni a földhasználóknak, a helyi lakosoknak azt, hogy a földjükön, környezetükben található természetnek értéke van, gazdaságilag és inherensen is. Az ökoturizmus, a turizmus egyéb ágazatihoz képest sokkal nagyobb mértékben képes a fogyasztókat - ökoturistákat - közvetlen kapcsolatba hozni a helyi gazdaság szereplőivel, szolgáltatókkal, vállalkozásokkal és termelőkkel.

(Fotó: ifj. Oláh János – Sakertour)

Kiadványok:

Hortobágy madárvilága könyv + kritika.

A fenti könyveket megvásárolhatja látogatóközpontunkban is!